Reklamace

V případě, že se u zakoupeného zboží objeví závada, postupujte prosím podle následujícího reklamačního řádu:

Při zjištění nedostatku u zboží neodkládejte uplatnění jeho reklamace. Čím dříve nás s problémem seznámíte, tím dříve svou chybu napravíme. Ze zákona tato doba činí 24 měsíců od převzetí zásilky.

Pozor, záruka se nevztahuje na zboží:

  • roztržené, prořezané, propálené či jinak mechanicky poškozené
  • poškozené použitím v rozporu s dodaným návodem k použití či běžnými zásadami používání daného zboží
  • poškozené přírodními vlivy
  • poškozené neodborným servisem
  • s prošlou záruční lhůtou v den jeho předložení k reklamaci

Popis závady, požadavek způsobu jejího napravení a své kontaktní údaje nám odešlete poštovní či elektronickou formou nebo zboží reklamujte přímo na prodejně. Dále je nutné prokázat, že zboží bylo nakoupeno v našem e-shopu, nejlépe dokladem o koupi.

 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání závadného zboží nám či na místo určené k jeho opravě. Reklamované zboží nemusí být v původním obalu a jako ze škatulky, dbejte však na jeho dostatečné ochranné zabalení, čistotu a kompletnost. Reklamované zboží zákazník zasílá na své vlastní náklady.

O reklamaci jsme povinni rozhodnout do 3 pracovních dnů, případně v této lhůtě nařídit nutnost dalšího odborného posouzení. Reklamaci, odstranění vady a vaši spokojenost obstaráme nejpozději do 30 dnů od data jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na potřebě delší lhůty. Dojde-li k překročení této doby, máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruka za jakost bude prodloužena o dobu do konečného vyřízení reklamace nebo do doby, kdy je kupující povinen si své opravené zboží vyzvednout.

O vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem nebo SMS dle vašeho přání.


Váš tým www.zehlicky.cz